• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Tornøegården (Knut Strand)

Tornøegården er en forretningsgård bygget i 1920. Den er tegnet av Fredrik Arnesen og Arthur Darre Kaarbøe og byggherre var L.W. Tornøe Papirindustri, et av Bergens ledende i bransjen. Den inneholdt også en rekke andre virksomheter. Siden 1994 har bygget vært hotell. 

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.