• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Vestlandske stenhuggeri (Knut Strand)

Kong Oscars gate 25 er oppført i tegl og kleberstein. Huset er tegnet av Egill Reimers i 1925 og ble bygget for steinhuggeriet som var leverandør av stein bl.a. til mange av de nye byggene i Bergen sentrum.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.