• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Bergen Havnelager (Knut Strand)

Bergen Havnelager ble tegnet av Eystein Michalsen i 1961 og er en lagerbygning på fem etasjer med 4100 kvadratmeter lagerplass i hver etasje. Godsterminalen på Dokkeskjærskaien har vært en verkebyll for Bergen kommune, men etter flere tiår med diskusjoner er spørsmålet om ny lokalisering av den bergenske godshavnen nær en løsning pr. 2018. 

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.