• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

SAS Hotellet (Knut Strand)

SAS Hotellet

Dette var et nytt og moderne hotell i 1982 som i sin struktur ble tilpasset de gamle bryggegårdene. Det er tegnet av Øivind Maurseth og ved ens materialbruk og farger er de visuelle effektene av et slikt stort anlegg dempet betydelig ned. Anlegget er en representant for det som kan kalles 80-tallets tilpasningsarkitektur. Hotellet er reist på den bakre del av branntomten fra 1955 og bygget i tegl med en rekke gavler mot Vågen. Hotellet disponerer også lokaler i husrekken nærmest kaien. Denne rekken med seks hus er bygget som kopier av de tregårdene som brant.

Nybyggingen på Bryggen begynte etter at utgravningene var avsluttet i 1979. Anlegget ble tildelt prisen Europa Nostra i 1983 og Urban Waterfront -Top Honor Award i 1996. Hotellet ble rehabilitert i 2011–13.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.